.: مشخصات دوره
مكالمه 3 (نيمه فشرده)
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
عنوان درس: مكالمه 3
   
  1.  آموزش و توانمند سازی مخاطبین به 4 فن مورد نیاز یادگیری زبان انگلیسی خصوصا مکالمه  جهت استفاده در شرایط مختلف ( کار، تحصیل ، سفر ...)
  2. تکمیل مفاهیم آموزشی  مکالمه 2 و آمادگی ورد به مکالمه 4
  3.  تکمیل سطح A1   و ورود به سطح A2 بر اساس استاندارد CEFR 

 

 
  1. گذراندن دوره پیش نیاز و یا شرکت در آزمون تعیین سطح
  2. دارا بودن سن بالای18 سال
 
   
   
 
شهریه معتبر نیست ریال اعتبار تا تاریخ   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
60 ساعت