.: مشخصات دوره
مكالمه 2 (نيمه فشرده)
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
عنوان درس: مكالمه 2
   
  1. آموزش و توانمند سازی مخاطبین به 4 فن مورد نیاز یادگیری زبان انگلیسی خصوصا مکالمه  جهت استفاده در شرایط مختلف ( کار، تحصیل ، سفر ...)
  2. تکمیل مفاهیم آموزشی  مکالمه 1 و امادگی حضور در مکالمه3
  3. تکمیل سطح A1   بر اساس استاندارد CEFR 

 

 

1.گذراندن دوره پيش نياز و يا شركت در آزمون تعيين سطح

2-دارا بودن سن بالاي 18سال

 
   
   
 
شهریه معتبر نیست ریال اعتبار تا تاریخ   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
60 ساعت