.: مشخصات دوره
ويرايش عكس با نرم افزارهاي Light roomو Photoshop
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

آشنایی با نرم افزارهای Adobe Photoshop and Lightroom

 ویرایش عکس از فایل خام تا آماده سازی آن برای چاپ

 

آشنايي يا توانايي عكاسي با دوربين

 
   
   
 
3,500,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1398   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
30 ساعت