.: مشخصات دوره
مكالمه زبان انگليسي سطح ADV1
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

افزايش توان در مهارتهاي چهارگانه زباني در سطح پيشرفته جهت علاقه مندان به زبان انگليسي جهت مكالمه و آمادگي جهت آزمونهاي بين المللي

 

آشنايي با زبان انگليسي در سطح پيشرفته با توجه به توان زبان آموزان در سطح مياني HI.3

گذراندن سطح قبلي (HI.3) با موفقيت و يا تعيين سطح

 
   
   
 
شهریه معتبر نیست ریال اعتبار تا تاریخ   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
60 ساعت