.: مشخصات دوره
كارگاه تخصصي طراحي مكانيكي سيستمهاي استخر، سونا و جكوزي
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

ایجاد مهارت و توانایی مهندسان و کارشناسان تاسیسات مکانیکی در طراحی مکانیکی سیستمهای استخر، سونا و جکوزی

 

تسلط کامل و کافی به مفاهیم دوره اصول پایه و طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمانهای مسکونی

 
   
   
 
شهریه معتبر نیست ریال اعتبار تا تاریخ   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
12 ساعت