.: مشخصات دوره
آمادگي آزمون ورود به حرفه مهندسي (رشته تاسيسات مكانيكي)
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

آمادگی بیشتر داوطلبان شرکت در آزمون های ورود به حرفه مهندسی و دریافت پروانه اشتغال به کار در گروه تاسیسات، سازمان نظام مهندسی ساختمان و تسلط شرکت کنندگان به مقررات ملی ساختمان ایران
 

 

مهندسین و کارشناسان مکانیک و تاسیسات مکانیکی

اعضای بدون پایه سازمان نظام مهندسی در رشته تاسیسات مکانیکی

 
   
 
 
 
5,500,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1395   مجتمع فني ديباگران نويد پارس  
 
75 ساعت