.: مشخصات دورهاین دوره شامل درس(های) زیر می باشد:

(جهت اطلاع از سرفصل دروس، روی نام درس کلیک نمایید.)
مدت دوره
36 ساعت

برگزار کننده
مجتمع فني ديباگران نويد پارس

شهریه دوره
شهریه معتبر نیست ریال

اعتبار تا تاریخ
اهداف و مهارتها

 

  • آشنایی با نحوه پیاده سازی مباحث آماری در نرم افزار Minitab
  •  آشنايی با فن کنترل فرآيند توليد با استفاده از نمودارهای کنترلی آماری
  • آشنایی با تحلیل های آماری و نحوه به کار بردن آنها

 


شرایط شرکت کنندگان  
  • دانشجويان كارشناسي در كليه رشته هاي فني مهندسي و مديريت
  • آشنايي مقدماتي با مفاهيم آمار

 


  پیش نیاز دوره