.: مشخصات دوره
كنترل فرآيند آماري (SPC) با استفاده از نرم افزار Minitab
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

 

  • آشنایی با نحوه پیاده سازی مباحث آماری در نرم افزار Minitab
  •  آشنايی با فن کنترل فرآيند توليد با استفاده از نمودارهای کنترلی آماری
  • آشنایی با تحلیل های آماری و نحوه به کار بردن آنها

 

 
  • دانشجويان كارشناسي در كليه رشته هاي فني مهندسي و مديريت
  • آشنايي مقدماتي با مفاهيم آمار

 

 
   
 
 
 
شهریه معتبر نیست ریال اعتبار تا تاریخ   مجتمع فني ديباگران نويد پارس  
 
36 ساعت