.: مشخصات دوره
آشنايي با مقادير آنالوگ و برنامه نويسي جهت PLC Siemens S7-400
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

 

آشنايي با مقادير آنالوگ و برنامه نويسي جهت PLC Siemence S7-400 

 

 

دانشجوياني و فارغ التحصيلان در رشته مهندسي برق كه دوره PLC مقدماتي را گذرانده اند.

 
   
   
 
4,100,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1398   مجتمع فني ديباگران نويد پارس  
 
24 ساعت