.: مشخصات دوره
MikroTik Certified Wireless Engineer-MTCWE
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

رشد روزافزون تجهيزات ميكروتيك در صنعت IT به دليل قابليت ها، امكانات فراوان و مقرون به صرفه بودن هزينه تجهيزات.
احساس نياز مديران شبكه و IT به يادگيري استفاده از اين تجهيزات.
آَشنايي دانش پذيران با تمام قابليت هاي بي سيمRouterOS نظير پروتكل ها، PTP،PtMP Links، Routed Links، Bridging، Meshing، پروتكل هاي NV2 .

 

گذراندن اولين سطح دوره ميكروتيك-MTCNA.
آشنايي با مفاهيم شبكه هاي بي سيم.

 
   
   
 
3,790,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1398   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
24 ساعت