.: مشخصات دوره
مكالمه زبان انگليسي سطح HI.3
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

افزايش توان و مهارتهاي چهار گانه زباني در سطح فرامیانی (High intermediate) جهت علاقه مندان به زبان انگليسي

 

آشنايي با زبان انگليسي در سطح مياني (Intermediate) با توجه به معيار چهار كتاب Touchstone و بخش اول کتاب ViewPoint1 يا گذراندن دوره پيشنياز

 
   
   
 
2,970,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1396   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
60 ساعت