.: مشخصات دوره
آشنايي با نقشه هاي فرآيندي و نحوه انجام مطالعات فرآيندي يك واحد صنعتي
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

توانمدی هایی که با گذراندن این دوره حاصل می گردد:

1- آشنايي كامل بانقشه هاي فرآيندي(BFD, PFD, UFD & PID)
2- توانايي بسط نقشه هاي PFD و P&ID يك واحد صنعتي به عنوان يكي از وظايف مهندس فرآيند
3- تسلط كامل بر تهيه نقشه هاي BFD و UFD يك واحد صنعتي به عنوان يكي از وظايف مهندس فرآيند
4- يادگيري طرز تهيه مدرك Process Description بعنوان يكي از وظايف مهندس فرآيند
5- آشنايي كامل با نحوه مطالعه فرآيندي يك واحد صنعتي
6- يادگيري نحوه مطالعه فرآيندي يك واحد صنعتي و تسلط بر فرآيند توليد واحد اوره با تكنولوژي شركت هلندي استامي كربن (معروفترين لايسنسور واحد اوره در جهان)

 

دانشجويان و فارغ التحصيلان رشته مهندسي شيمي، پليمر و نفت با گرايشات مختلف و شاغلين در اين رشته

 
   
 
 
 
3,390,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1398   مجتمع فني ديباگران نويد پارس  
 
30 ساعت