.: مشخصات دوره
اصول طراحي و محاسبات فرآيندي در خطوط لوله
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

توانايي ها و مهارتهایی که با گذراندن این دوره بدست می آید :

1- يادگيري تعاريف مربوط به فشار و افت فشار
2- يادگيري كامل روش محاسبات سرعت - افت فشار و سايزينگ لوله ها براي حالات مختلف سيال
3- يادگيري كامل نرم افزار ESI جهت استفاده در محاسبات افت فشار و سايزينگ خطوط

 

دانشجويان و فارغ التحصيلان رشته مهندسي شيمي با گرايشات مختلف و شاغلين در اين رشته

 
   
 
 
 
5,290,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1398   مجتمع فني ديباگران نويد پارس  
 
45 ساعت