.: مشخصات دوره
كارگاه تخصصي طراحي سيستم گرمايش از كف
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

توانايي طراحي صحيح سيستم هاي گرمايش از كف

 
  • گذراندن دوره اصول پايه و طراحي تاسيسات مكانيكي ساختمانهاي مسكوني
  • فارغ التحصيلان مهندسي مكانيك و يا برق
  • اعضا سازمان نظام مهندسي ساختمان در گروه تاسيسات

 

 
   
   
 
1,750,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1398   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
12 ساعت