.: مشخصات دوره
آشنايي فوري با اصول شبكه شامل Cisco ، Mikrotikو Linuxبا رويكردISP
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   
  • تسلط بر مفاهيم اساسي مديريت شبكه
  • تسلط برنصب و محيط Config تجهيزات پايه اي شبكه
  • آمادگي براي طرح مفاهيم دوره ISP
  • اخذ نمره قبولي در آزمون پايان دوره Pre-Primary
 

آشنايي با مفاهيم اوليه شبكه و سيستم عامل ويندوز

 
   
   
 
شهریه معتبر نیست ریال اعتبار تا تاریخ   مجتمع فني ديباگران نويد پارس  
 
24 ساعت