.: مشخصات دوره
نقشه كشي تاسيسات مكانيكي و الكتريكي و ايزومتريك گاز ساختمان هاي مسكوني
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

آموزش نقشه کشی  سیستم های تاسیساتی مکانیکی، الکتریکی و همچنین ایزومتریک گاز ساختمان های مسکونی مطابق با مقررات شهرداری

 

تسلط كافي به مفاهيم و شيوه محاسبات تاسيسات مكانيكي و الكتريكي ساختمان هاي مسكوني و تسلط به نرم افزار اتوكد

 
   
   
 
3,950,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1398   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
30 ساعت