.: مشخصات دوره
اصول و مباني طراحي تاسيسات برقي ساختمان هاي مسكوني بر اساس ضوابط شهرداري
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

     

  • توانمند سازی فارغ التحصیلان دانشگاهی  در زمينه طراحي  تاسيسات برقي ساختمان های مسکونی(بدون به کارگیری نرم افزار)
  • طراحي تاسيسات برقي ساختمان هاي مسكوني براي مهندسان و كاردان هاي شاغل در اين رشته

 

 
  • آشنايي اوليه با اصول برق و مدارات و نقشه هاي برقي
  • فارغ التحصیلان و یا دانشجویان ترم های آخر کارشناسی مهندس مکانیک و برق
  • فارغ التحصیلان کاردانی مکانیک و برق دارای پروانه اشتغال در نظام کاردانی ساختمان
 
   
 
 
 
3,500,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1398   مجتمع فني ديباگران نويد پارس  
 
30 ساعت