.: مشخصات دوره
دوره جامع عكاسي
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
عنوان درس: دوره جامع عكاسي
   

آموزش بنيادين عكاسي از اصول اوليه تا ويرايش عكس و آموزش سبك هاي هنري عكاسي

 

آشنايي اوليه با مباني هنر و ترجيحا نرم افزار فتوشاپ

 
   
 
 
 
شهریه معتبر نیست ریال اعتبار تا تاریخ   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
50 ساعت