.: مشخصات دورهاین دوره شامل درس(های) زیر می باشد:

(جهت اطلاع از سرفصل دروس، روی نام درس کلیک نمایید.)
مدت دوره
16 ساعت

برگزار کننده
مجتمع فني ديباگران نويد پارس

شهریه دوره
شهریه معتبر نیست ریال

اعتبار تا تاریخ
اهداف و مهارتها

فراگیری بکارگیری تکنولوژی های مجازی سازی
احساس نیاز مدیران شبکه و IT به یادگیری استفاده از این تکنولوژی به دلیل ایجاد قابلیت های گوناگونشرایط شرکت کنندگان  

آشنايي كامل با Network+ و Windows و سابقه كار عملي در شبكه


  پیش نیاز دوره