.: مشخصات دوره
كارگاه مجازي سازي با تكنولوژي VMware
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

فراگیری بکارگیری تکنولوژی های مجازی سازی
احساس نیاز مدیران شبکه و IT به یادگیری استفاده از این تکنولوژی به دلیل ایجاد قابلیت های گوناگون


 

آشنايي كامل با Network+ و Windows و سابقه كار عملي در شبكه

 
   
   
 
2,500,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1398   مجتمع فني ديباگران نويد پارس  
 
16 ساعت