.: مشخصات دوره
آشنايي با شيوه مقاله نويسي
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

توانمندسازی داوطلب در انتخاب یک موضوع روزآمد
توانمندسازی داوطلب در نگارش یک مقاله علمی – پژوهشی با رعایت استانداردهای علمی  
آشنایی کامل داوطلب با مراحل ارسال تا چاپ مقاله در نشریات علمی -پژوهشی

 

- آشنايي با مقاله به ويژه مقالات تخصصي رشته دانشگاهي
- داشتن حداقل مدرك كارشناسي و گذراندن درس روش تحقيق در دوره كارشناسي
- آشنايي اوليه با علم آمار
- شناخت اوليه از چارچوب مقالات و نشريات رشته دانشگاهي

 
   
 
 
 
شهریه معتبر نیست ریال اعتبار تا تاریخ   مجتمع فني ديباگران نويد پارس  
 
24 ساعت