.: مشخصات دوره
تكنيك هاي مدلسازي فوق حرفه اي براي احجام خاص معماري توسط 3Ds Max2014
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

تربيت نيروهاي متخصص در زمينه مدلسازي خاص و پيچيده معماري و همچنين مبلمان خاص معماري

 

آشنايي با 3Ds Max و سبك هاي معماري جديد و طراحي احجام خاص مانند احجام سيال ، پارامتريك و فراكتال

 
   
   
 
شهریه معتبر نیست ریال اعتبار تا تاریخ   مجتمع فني ديباگران نويد پارس  
 
24 ساعت