.: مشخصات دوره
نورپردازي و رندرگيري توسط V Ray 2014.v3.00
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

امكان ارائه گرافيك سه بعدي با كيفيت بهتر و مشابه با فضاي واقعي از نقطه نظر نورپردازي و متريال دهي

 

آشنايي با windows ، مواد و مصالح معماري از نظر زبري برجستگي انعكاس،انواع منابع نوري در فضاهاي معماري (هالوژن نورهاي متمركز و سقفي) و نورهاي طبيعي ودرك رفتار نور در طبيعت

 
   
   
 
شهریه معتبر نیست ریال اعتبار تا تاریخ   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
30 ساعت