.: مشخصات دوره
Implementing Desktop Application Environments-70-416
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

•توانمند سازي دانش پذيران در استقرار و مديريت محيط هاي نرم افزاري و پياده سازي زيرساخت هاي دسكتاپ.
•نظارت بر استقرار، عملکرد ، و استفاده از برنامه های کاربردی
•مجازی سازی و گسترش برنامه های کاربردی

 

توانايي نصب پياده سازي و مديريت ويندوز سرور 2012 يا گذراندن دوره MCSA و همچنين گذراندن دوره (415-70)Implementing a desktop Infrastructur

 
   
   
 
4,850,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1398   مجتمع فني ديباگران نويد پارس  
 
50 ساعت