.: مشخصات دوره
(70-414)Implementing an advanced server Infrastructure
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

•استفاده از  System Center 2012براي مديريت گسترش سرور مجازي و پياده سازي يك محيط مجازي سازي سرور مبتني بر Windows Server 2012.
• برنامه ريزي زيرساخت ذخيره سازي براي استقرار سرور مجازي Hyper-v و توضيح الزامات و استراتژي سطح بالا براي اجراي استراتژي كسب و كار و استراتژي هاي پشتيبان براي Windows.
•طراحي و پياده سازي نسخه پشتيبان براي data و Server و پياده سازي يك استراتژي براي توزيع و لغو گواهي نامه ها
•برنامه ريزي و اجراي زيرساخت شبكه AD FS  و يكپارچه سازي AD RMS و DAC.

 

گذراندن دوره 413-70

 
   
   
 
5,900,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1398   مجتمع فني ديباگران نويد پارس  
 
50 ساعت