.: مشخصات دورهاین دوره شامل درس(های) زیر می باشد:

(جهت اطلاع از سرفصل دروس، روی نام درس کلیک نمایید.)
مدت دوره
50 ساعت

برگزار کننده
مجتمع فني ديباگران نويد پارس

شهریه دوره
5,900,000 ریال

اعتبار تا تاریخ 29/12/1398
اهداف و مهارتها

•استفاده از  System Center 2012براي مديريت گسترش سرور مجازي و پياده سازي يك محيط مجازي سازي سرور مبتني بر Windows Server 2012.
• برنامه ريزي زيرساخت ذخيره سازي براي استقرار سرور مجازي Hyper-v و توضيح الزامات و استراتژي سطح بالا براي اجراي استراتژي كسب و كار و استراتژي هاي پشتيبان براي Windows.
•طراحي و پياده سازي نسخه پشتيبان براي data و Server و پياده سازي يك استراتژي براي توزيع و لغو گواهي نامه ها
•برنامه ريزي و اجراي زيرساخت شبكه AD FS  و يكپارچه سازي AD RMS و DAC.


شرایط شرکت کنندگان  

گذراندن دوره 413-70


  پیش نیاز دوره