.: مشخصات دوره
(70-413)Designinig and Implementing a server Infrastructure
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

توانمند سازي دانش پذيران در برنامه ريزي، طراحي و استقرار فيزيكي و منطقي Windows Server 2012 و زيرساخت AD DS و همچنين توانمند سازي آنان در بهينه سازي و نگهداري سرويس هاي شبكه.

 

 

تسلط دانش پژوهان در ايجاد تنظيمات پيشرفته در سرويس هاي شبكه مانند سرويس هاي تشخيص هويت، مديريت حقوق كاربران، توزيع بار شبكه، بازيابي اطلاعات و سرويس ها پس از خراب شدن مبتني بر Windows sever 2012

 
   
   
 
5,900,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1398   مجتمع فني ديباگران نويد پارس  
 
50 ساعت