.: مشخصات دوره
(70-246) Monitoring and Operating a Private Cloud with System Center 2012
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

توانمند سازي دانش پذيران در :

•تمركز بر نحوه مديريت و اداره Private Cloud
•نظارت بر عناصر كليدي زيرساخت و Application هايي كه در Private Cloud در حال اجرا هستند.

 

توانايي نصب پياده سازي و مديريت ويندوز سرور 2012 يا گذراندن دوره MCSA

 
   
   
 
4,850,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1398   مجتمع فني ديباگران نويد پارس  
 
50 ساعت