.: مشخصات دوره
برنامه نويسي پيشرفته با #C
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

آشنایی با امکانات پیشرفته، جدید و تغییرات به روز در زبان #C

 

آشنايي كامل با برنامه نويسي شي گرا و تجربه كافي در كد نويسي متوسط

 
   
   
 
2,550,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1398   مجتمع فني ديباگران نويد پارس  
 
20 ساعت