.: مشخصات دوره
(70-412)Configuring Advanced windows server 2012 R2 Services
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

توانمند سازي دانش پژوهان در ايجاد تنظيمات پيشرفته در سرويس هاي شبكه مانند سرويس هاي تشخيص هويت، مديريت حقوق كاربران، توزيع بار شبكه، بازيابي پس از خراب شدن سرويس ها مبتنی بر Windows sever 2012 R2

 

 

تسلط در پياده سازي و مديريت هسته زيرساخت شبكه هاي مايكروسافت مبتني بر Windows Server 2012 R2 يا گذراندن دوره 411-70

 
   
   
 
شهریه معتبر نیست ریال اعتبار تا تاریخ   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
50 ساعت