.: مشخصات دوره
معرفي سيستم هاي مديريت محتوا (طراحي صفحات پوياي وب ) CMS
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

درک منطقی سیستم های مدیریت محتوا
پیدا کردن شناخت کافی از سیستم های مختلف

 

 

آشنايي با Windows و طراحي وب مقدماتي

 
   
   
 
1,490,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1395   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
21 ساعت