.: مشخصات دوره
ساخت برنامه هاي تحت وب با فن آوري ASP.NET- Web Forms
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

توانمند سازی نیروي کارآمد در زمينه ساخت برنامه ها ي وب با تکنیک ASP.NET Web Forms

 

آشنايي كامل با برنامه نويسي با #C ، آشنايي كامل با طراحي و ويرايش صفحات وب ايستا و آشنايي با SQL

 
   
   
 
5,790,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1397   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
60 ساعت