.: مشخصات دوره
مديريت ويندوز سرور Windows Server 2012 R2 : 70-411
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

توانمند سازي دانش پژوهان در پياده سازي و مديريت هسته زيرساخت شبكه هاي مايكروسافت مبتني بر Server 2012 R2 .

 

 

تتسلط دانش پذيران در نصب ويندوز سرور، نصب و راه اندازي مقدماتي Active directory و group policy و راه اندازي و نگهداري سرورهاي مجازي.(گذرانده دوره 410-70)

 
   
   
 
شهریه معتبر نیست ریال اعتبار تا تاریخ   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
50 ساعت