.: مشخصات دوره
ديناميك سيالات محاسباتي (CFD) توسط نرم افزار FLUENT پيشرفته
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

قابلیت تحلیل مسائل پیچیده سیالاتی و حرارتی در زمینه­های تحلیل پارامتری، شبکه­ی متحرک، جریانهای چند فازی، تابعهای نوشته شده توسط کاربر و ...
 

 

آشنايي با مباني مكانيك سيالات و انتقال حرارت در سطح كارشناسي و همچنين نرم افزار Fluent & Gambit

 
   
   
 
5,700,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1398   مجتمع فني ديباگران نويد پارس  
 
40 ساعت