.: مشخصات دوره
مجازي سازي با تكنولوژي VMware
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

 توانمندسازي مديران شبكه و IT در استفاده از فناوري مجازي سازي و بهره مندي از قابليت هاي گوناگون آن با توجه به فراگيرشدن استفاده از تكنولوژي های مجازي سازي در شبکه های کامپیوتری

 

حداقل دو سال سابقه كار در زمينه راه اندازي و يا نگهداري شبكه كامپيوتري و يا گذراندن دوره MCSA

 
   
 
 
 
8,900,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1398   مجتمع فني ديباگران نويد پارس  
 
60 ساعت