.: مشخصات دوره
دوره جامع مدل سازي سه بعدي توسط نرم افزار 3Ds Max 2014
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

توانمند سازي نيروهاي متخصص در زمينه ايجاد احجام و فضاي سه بعدي و آشنايي با مفاهيم نورپردازي و MATERIALتوسط نرم افزار2014 3Ds max

 

آشنايي با نرم افزار windows،Auto cad و دانش معماري

 
   
   
 
شهریه معتبر نیست ریال اعتبار تا تاریخ   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
50 ساعت