.: مشخصات دوره
دوره مقدماتي نصب و تنظيم سوئيچ و روترهاي سيسكو (1)-CCNA ICND I
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

توانمند سازي نيروهاي متخصص در زمينه نصب و تنظيمات سوئيچ و روترهاي سيسكو در حد پايه منطبق بر استاندارد های شرکت Cisco

 

تسلط به مفاهيم شبكه در حد دوره مباني شبكه وتجربه کارعملی در شبكه های LAN

در صورت نداشتن تجربه عملی کار در شبکه به متقاضیان پیشنهاد می گردد ابتدا اطلاعات خود را در زمینه نصب ،‌مدیریت و انجام تنظیمات یکی از سیستم های عامل سرور(نظیر Windows server ) تکمیل نمایند تا بهره بیشتری از مطالب این دوره ببرند.

 
   
   
 
3,400,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1395   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
40 ساعت