.: مشخصات دوره
كارگاه آشنايي با عيب يابي لپ تاپ
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

توانمند سازي نيروهاي متخصص در زمينه عيب يابي لپ تاپ و همچنين آماده سازي افراد در جهت پاسخ به نياز بازار كار.

 

آشنايي با مباني شبكه و تكنسين فني كامپيوتر.

 
   
   
 
2,290,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1398   مجتمع فني ديباگران نويد پارس  
 
15 ساعت