.: مشخصات دوره
شهروندالكترونيكي پيشرفته ويژه نوجوانان (word -power point)
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

كسب توانايي ها و مهارت هاي استفاده از نرم افزار word و power point  به هدف انجام پروژه ها و تحقيقات دانش آموزي

 

آشنايي با يكي از سيستم هاي عامل نظير ويندوز
گروه سني 12 تا 17 سال

 
   
   
 
2,900,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1397   مؤسسه فرهنگي هنري نويد آموزان پارس  
 
40 ساعت