.: مشخصات دوره
شهروند الكترونيك ويژه نوجوانان ( مفاهيم پايه-ويندوز 8-اينترنت)
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

آشنايي با مفاهيم پايه فناوري اطلاعات

  نحوه بكارگيري كامپيوتر و اينترنت در زندگي

 آشنايي مقدماتي با نحوه جستجو در اينترنت

 آشنايي و نحوه استفاده و تكميل فرمهاي تعاملي در اينترنت

 

آشنايي با زبان انگليسي درحد مختصر

 
   
 
 
 
3,390,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1397   مؤسسه فرهنگي هنري نويد آموزان پارس  
 
48 ساعت