.: مشخصات دوره
FCE 2
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
عنوان درس: FCE 2
   

افزايش دامنه لغات، استفاده صحيح از كلمات در جمله و تشخيص شباهتها و تفاوتهاي كلمات و هماهنگي آنها با ساختار جمله
تقويت ساختارهاي زباني  (structure)و استفاده صحيح آن در جمله
افزايش مهارت شنيداري و آشنايي با لهجه هاي مختلف
افزايش مهارت خواندن و درك مطلب (writing)
افزايش مهارت نوشتاري( writing)
 

 

آشنايي با زبان انگليسي در مقطع پيشرفته

 

 
   
   
 
شهریه معتبر نیست ریال اعتبار تا تاریخ   مؤسسه فرهنگي هنري نويد آموزان پارس  
 
40 ساعت