.: مشخصات دوره
اصول خوردگي و حفاظت ازفلزات
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

آشنايي با رفتار فلزات صنعتي در محيطهاي مختلف
پيش بيني وضعيت فلز در شرايط كاري
انتخاب مواد مناسب
شناخت روشهاي جلوگيري ازخوردگي و ضايع شدن فلزات

 

آشنايي با دروس پايه ي شيمي

 
   
 
 
 
5,790,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1397   مجتمع فني ديباگران نويد پارس  
 
51 ساعت