.: مشخصات دوره
اصول خوردگي و حفاظت ازفلزات
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

آشنايي با رفتار فلزات صنعتي در محيطهاي مختلف
پيش بيني وضعيت فلز در شرايط كاري
انتخاب مواد مناسب
شناخت روشهاي جلوگيري ازخوردگي و ضايع شدن فلزات

 

آشنايي با دروس پايه ي شيمي

 
   
 
 
 
شهریه معتبر نیست ریال اعتبار تا تاریخ   مجتمع فني ديباگران نويد پارس  
 
51 ساعت