.: مشخصات دوره
طراحي تخصصي مخازن تحت فشار بر استاندارد ASME, Sec.VIII, Div. 1
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

توانايي طراحي و انجام محاسبات لازم و همچنين تهيه مدارك و مستندات( مرسوم مهندسي )مخازن ذخيره تحت فشار بر اساس ASME, SEC. VIII, DIV. 1

 

آشنايي با زبان انگليسي، دانشجويان سال آخر و فارغ التحصيلان رشته مهندسي مكانيك (كليه گرايش ها)

 
   
 
 
 
8,500,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1398   مجتمع فني ديباگران نويد پارس  
 
60 ساعت