.: مشخصات دوره
مديريت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK 2012
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

تسلط مدیران پروژه و همچنین کارشناسان برنامه ریزی و کنترل پروژه به روش های استاندراد مديريت پروژه مبتنی بر استاندارد PMBOK

آمادگي اوليه علاقه مندان به اخذ مدارک بین المللی مدیریت حرفه ای پروژه، PMP
كسب توانايي لازم در پياده سازي تكنيك هاي عملي استاندارد در مديريت و راهبرد پروژه ها

 

 

 

آشنايي اوليه با مفاهيم پروژه و مديريت پروژه
 

 
   
 
 
 
3,290,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1397   مجتمع فني ديباگران نويد پارس  
 
32 ساعت