.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها
  1. آموزش و توانمند سازی مخاطبین به 4 فن مورد نیاز یادگیری زبان انگلیسی خصوصا مکالمه  جهت استفاده در شرایط مختلف ( کار، تحصیل ، سفر ...)
  2. تکمیل مفاهیم آموزشی  مکالمه 1 و امادگی حضور در مکالمه3
  3. تکمیل سطح A1   بر اساس استاندارد CEFR 

 شرایط شرکت کنندگان
1.گذراندن دوره پيش نياز و يا شركت در آزمون تعيين سطح 2-دارا بودن سن بالاي 18سال

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
1-تسلط بر قواعد دستوري گذشته ساده- حال استمراري-فعل امر- اسامي قابل شمارش و غيرقابل شمارش- كلمات پرسشي - صفات قابل استفاده با اسامي قابل شمارش و غير قابل شمارش- چگونگي بكارگيري فعل هاي have to,would like,need want ,can 2-تسلط بر اصطلاحات و عباراتي در رابطه با خريد - زبان - مليت -كشور ها- مناظر - آب و هوا- فصل ها 3-تسلط بر اصطلاحات مطرح شده در فصول كتاب 4-تقويت LISTENING - تلفظ كلمات و جملات 5- توانايي نوشتن متن متناسب با موضوعات كتاب

مخاطبان
كليه علاقمندان به يادگيري محاوره زبان انگليسي و كساني كه مايل به ارتقا زبان عمومي خود هستند. دانش آموختگان مكالمه 1

مدت
60  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

دانشپذیران در  مجموعه کتاب های TouchStoneبا موارد زیر اشنا خواهند شد:

قواعد دستوری زبان، استراتژی مکالمه ، واژگان ، تقویت توانایی درک مطلب و شنیداری زبان(listening)- خواندن و نگارش متون

مجموعه کتاب های  Touchstoneچهارجلد می باشند که به 10سطح تقسیم میشود.دانشپذیران در مکالمه 2، 5 فصل دوم از کتاب  Touchstone1( دروس 6تا10) را اموزش می بینند. این دوره بر اساس استاندارد جوامع مشترک انجمن های اروپایی   ((Common European Framework Of Reference(CEFR))در سطح استاندارد A1 می باشد.

Unit 6: Neighborhoods(محله ها)

1. آشنایی با دستور زبان معرفه ها مانند there’s  وthere are  با ارائه مثال هایی در رابطه با  محله – چگونگی استفاده صفت ها با اسم – چگونگی ارائه پیشنهاد با Let’s- بیان ساعت

2. آشنایی با کاربرد اصطلاحات me too ,me neither, I know , right

Unit 7: Out and About (سفر کردن به خارج از شهر)


1. آشنایی با دستور زبان حال استمراری present continuous

2. اشنایی با اصطلاحات و عبارات  مربوط به فصل ها – اب و هوا- ورزش و سرگرمی و پاسخ های معمول به خبر های خوب و بد
3. آشنایی با کاربرد اصطلاحاتی چون That’s great  - That’s too bad

4. نگارش مقاله در رابطه با ورزش با استفاده از فعل امر


Unit 8: Shopping (خرید کردن)


1. اشنایی با قواعد دستوری Like to , Want to , Need to , Have to

2. آشنایی با قواعد دستوری پرسش با How much ….? و پاسخ با  This, That ,These ,Those

3. آشنایی با کلمات و اصطلاحات مربوط به پوشاک، لوازم و تجهیزات، جواهرات، رنگ ها ، اصطلاحات خرید و قیمت ها

4. آشنایی با نحوه بکارگیری اصطلاحاتی چون Time to think , conversation sounds, Uh, Um, Well, Let’s see, Let me Think

5.  نگارش متنی  در زمینه مرور یک مغازه با بکار گیری because


Unit 9:A Wide  Wolrd ( سراسر جهان (جهان گسترده))

 1. آشنایی با قواعد ساختاری توانایی و امکان پذیری با فعل Can

2. آشنایی با کلمات و عبارات مربوط به  فعالیت های دیدار مناظر جالب، کشورها، مناطق ، زبان ها و ملیت ها

3. آشنایی با چگونگی بکارگیری اصطلاحاتی هم چون : kind of ,kind of like , like

4.  نگارش پاراگراف برای وب سایت مسافرتی

 Unit 10: Busy Lives ( زندگی پر مشغله)

1. آشنایی با دستور زبان گذشته ساده simple past – فعل های بی قاعده در زمان گذشته

2. آشنایی با اصطلاحات زمانی و اصطلاحات ثابت برای گذشته

3. آشنایی با نحوه بکارگیری  اصلاحاتی چون Good Luck, Good For you, You Did …

4.  نگارش متنی در رابطه با هفته خود با بکارگیری after, before, when, then…

موارد ارزشیابی  دوره به شرح زیر می باشد:

Touchstone1: units 6-10

  Mid - term: Units 6,7   15 % out of 100

Written :45 multiple choice questions , 5 essay questions (writting(

Final Exam :units 6,7,8,9,10 27% out of 100

Written : listening (10) questions , vocabulary & grammer 25questions, Reading 10 questions, writting 5 questions 


 Oral exam : cards    24% out of 100

monologue/dialogue based on the book 

Class Performence : 34% out of 100 

  آموزش کتاب فیلم Video Resource BookTouchstone1

 

Episode 2Quiz Student’s book units6 ACT 3 Episode 2: City Life
·         ·         After you watch
Episode 3Quiz Student’s book units7-9 ACT 1 Episode 3: Out and About
·         Before you watch
·         While you watch
·         After you watch
ACT2
ACT3
Episode 4Quiz Student’s book units10 ACT 1 Episode 4: Dinner Is Served
·         Before you watch
·         While you watch
·         After you watch