.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

آشنايي دانشجويان و فارغ التحصيلان رشته هاي مهندسي و علوم با توانايي هاي matlab در زمينه حل مسائل كاربردي و علمي از طريق مدلسازي مسئله در چارچوب مسائل بهينه يابيشرایط شرکت کنندگان
آشنايي مقدماتي با windows.

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
آشنايي به حل مسائل كاربردي و علمي از طريق مدلسازي مسئله در چارچوب مسائل بهينه يابي توسط matlab

مخاطبان
تمامي گروه هاي مهندسي و علوم پايه بالاخص گروه مهندسين كشاورزي

مدت
4  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

آشنايي با مدل نرون

معماري شبكه

شبكه هاي پرسپترون تك لايه و چند لايه

كاربردها