.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها
 • آشنايي عمومی با نرم افزار اکسل و گستردگی قابلیت های آن
 • آشنایی با قابلیت های کاربردی نرم افزار Excel در برنامه ریزی و کنترل پروژه و استفاده تخصصی از این قابلیت ها

 شرایط شرکت کنندگان
آشنايي با يكي از سيستم هاي عامل نظير ويندوز تسلط به نرم افزار MS Project

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
1-كسب مهارت لازم براي استفاده از نرم افزار Excel در برنامه ريزي و كنترل پروژه 2-كسب مهارت لازم براي ايجاد بانك هاي اطلاعاتي و ايجاد انواع گزارشات برنامه ريزي و كنترل پروژه 3-كسب مهارت لازم جهت رسم انواع نمودارهاي مرتبط با برنامه ريزي و كنترل پروژه

مخاطبان
مورد استفاده دانشجويان و فارغ التحصيلان رشته هاي مهندسي نظير صنايع ، عمران ، مكانيك ، برق و ... مورد استفاده كارشناسان تحليل پروژه و مهندسين ناظر و كارشناسان تيم هاي كنترل پروژه

مدت
21  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

 1. آشنایی عمومی با نرم افزار:

 •      آشنایی و معرفی کلی منوهای نرم افزار
 •      شناخت محیط نرم افزار (صفحه گسترده) و مفاهیم مرتبط با سلول، سطر، ستون و کاربرگ
 •      آشنایی با ایجاد پیکربندی سلول، سطر، ستون و کاربرگ
 •      یادداشت گذاری روی سلول ها
 •      فقل کردن و رمزگذاری سلول، کاربرگ و فایل
2. فرمول نویسی و انجام محاسبات در نرم افزار:
 •      آشنایی با انواع فرمول نویسی
 •      آشنایی با فرمولها و توابع کاربردی در برنامه ریزی و کنترل پروژه (از جمله توابع Sumproduct, Sumifs Subtotal, Countif, Round, Trunk, Vlookup, Transpose, If, Sum, Average, …)
3. ایجاد جداول اطلاعاتی و نحوه گزارش گیری:
 •      ایجاد جداول اطلاعاتی ساده (Tables) از اطلاعات پروژه
 •      آشنایی با ابزار Flash Fill و استفاده از آن در ورود اطلاعات پروژه
 •      آشنایی با ابزار Data Validation و استفاده از آن در ورود اطلاعات پروژه
 •      آشنایی با ابزار Conditional Formatting و استفاده از آن در گزارشات پروژه
 •      آشنایی با ابزار Filter و استفاده از آن در گزارشات پروژه
 •      آشنایی با ابزار Group و استفاده از آن در گروهبندی اطلاعات پروژه
 •      آشنایی با ابزار Consolidate و استفاده از آن در تجمیع داده های پراکنده در پروژه
 •      ایجاد و گزارش گیری از جداول اطلاعاتی محوری (Pivot Tables) و استفاده از آن در پروژه ها
 •      تحلیل نتایج ایجاد تغییرات در اطلاعات پروژه با استفاده از ابزارهای بخش What-If Analysis
4. رسم نمودارها:
 •      آشنایی با انواع نمودار ها در نرم افزار اکسل
 •      ترسیم نمودارهای مرتبط با برنامه ریزی و کنترل پروژه (نمودار منایع انسانی، نمودار پیشرفت پروژه ها یا S-Curve ، نمودار جریان نقدینگی پروژه یا CashFlow و ...)
 •      تنظیم فرمت های نمایش و ویرایش نمودارها
5. تنظیم نحوه نمایش و تنظیمات مربوط به چاپ صفحات