.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

    توانمندسازی نيروهاي متخص در زمينه شبیه سازی مسائل دینامیکی و تسلط بر تحلیل های غیر خطی

 


شرایط شرکت کنندگان
آشنايي با اصول پايه مهندسي از قبيل تحليل سازه ،ديناميك سازه ها،بارگذاري و تحليل خطي

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
1-تسط بر نحوه استفاده از نرم افزار 2-تحليل استاتيكي غير خطي 3-توانايي انتخاب روش مناسب تحليل و تنظيمات آن با توجه به نوع مسئله 4-توانايي استفاده از امكانات نرم افزار جهت كاهش مدت تحليل

مخاطبان
مورد استفاده دانشجويان يا فارغ التحصيلان كارشناسي ارشد (و يا مقاطع بالاتر) مهندسي عمران مي باشد.

مدت
40  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
 1. تعریف نرم افزار ABAQUS و مطالب مربوط به قابلیت های نرم افزار در رشته ها و صنایع مختلف
 2. مطالب مرتبط با دینامیک سازه و تحلیل
 3. نحوه نصب نرم افزار و مطالب مرتبط با تفاوت نسخه های متفاوت آن با یکدیگر
 4. آشنایی با محیط برنامه و نحوه کار هر کدام از ماژول ها به صورت کامل
 5. مدل سازی و ویرایش مدل در سطوح مختلف
 6. مشخصات مصالح (توضیحات در سطح مقدماتی در این بخش ارائه می گردد.)
 7. مونتاژ کردن در نرم افزار و نحوه تغییر شکل آن
 8. مش بندی (توضیحات در سطح مقدماتی در این بخش ارائه می گردد.)
 9. نحوه بار گذاری و انجام تحلیل استاتیکی غیر خطی
 10. تنظیمات مرتبط با آنالیز و خروجی
 11. انجام آنالیز و خروجی گرفتن از نرم افزار
 12. تفسیر خروجی های بدست آمده از تحلیل