.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

بالابردن سطح توانمندی مهندسین عمران محاسب در طراحی سازه های صنعتی جهت ورود به بازار کار حرفه ایشرایط شرکت کنندگان
آشنايي با نرم افزار Etabs و Safe

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
تسلط كامل بر روند طراحي حرفه اي سازه هاي صنعتي( سوله ها)

مخاطبان
مورد استفاده فارغ التحصيلان و محاسبين سازه رشته مهندسي عمران است دانش آموختگان دوره Etabs & Safe

مدت
32  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
1- معرفی و تشریح عملکرد اجزای سازه ای و نگهدارنده اجزای غیر سازه ای سوله                                       
( (Rafter,Pedestal,Flang Connection,WallPost,Girt,Flang Stay,Sag Rod,Purlin,Strut,..
 2-مدلسازی سه بعدی سازه (تعریف مقاطع مناسب با توجه به شکل هندسی سازه و ابعاد ورق موجود در بازار و ...) 
 3-بارگذاری سازه(تشریح جزئیات بارمرده سقف،باد،برف،بهره برداری،...)                                             
 4-تحلیل و طراحی سازه (نکات مهم طراحی جهت بهینه کردن مقاطع و کنترل دستی تعدادی المان)                 
 5-طراحی فونداسیون    
6-معرفی جزئیات مهم نقشه های سازه ای با توجه به فرضیات طراحی (نکات اجرایی، حمل ، نصب)