.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

آشنایی با Bootstrap Framework برای ساخت رابط کاربری سایتهای مدرن.شرایط شرکت کنندگان
آشنايي با طراحي وب و java scriptترجيحا تجربه عملي در ساخت وب سايتها

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
آشنايي با Framework هاي مدرن براي ساخت سريع وب سايت

مخاطبان
طراحان و برنامه نويسان با تجربه وب

مدت
3  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

آشنایی با امکانات و عملکرد های

        
  1.  Getting Started with Bootstrap and Components
  2.  CSS
  3.  JavaScript