.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

با توجه به گستردگي امكانات نرم افزار فوتوشاپ و نياز هاي مشخص هر دسته از كاربران اين نرم افزار در اين دوره تنها نحوه ویرایش و رفع عيوب عكس هاي ديجيتال عکس ها از قبيل اندازه ، رنگ ، نور و ... در نرم افزار فوتوشاپ آموزش داده مي شودشرایط شرکت کنندگان
آشنايي با عكاسي ديجيتال و آشنايي اوليه با كامپيوتر

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
توانايي ويرايش عكس هاي ديجيتال توسط نرم افزار فوتوشاپ

مخاطبان
علاقه مندان به عكاسي ديجيتال

مدت
20  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

 

  • آشنایی با ابزارهای Zoom و Hand Selection شامل Marquee و Lasso و Magic Wand و Color Range
  • آشنایی با مفاهیم Resolution و DPI و ابعاد پیکسلی Image Size – لایه ها و ماسک لایه ها و لایه های تنظیمی
  • آشنایی با  فرمان های Crop و Spot Healing Brush و Healing Brush و Patch و Red Eye و Clone Stamp و Blur و Sharpen و Dodge و Burn
  • آشنایی با فرمانهاي  Brightness/Contrast و Level و Curve و Exposure
  •  ابزارهای تخصصی Hue/Saturation و Color Balance و Photo Filter و Channel Mixer
  •  ابزارهای تخصصی  Invert و Threshold و Shadows/Highlights و Photomerge و Merge To HDR Pro