.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

توانمند سازي نيروهاي متخص در زمينه طراحی سیستمهای هوشمندشرایط شرکت کنندگان
آشنايي با نرم افزار MATLAB و ماتريسها

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
مسلط به برنامه نويسي هاي هوشمند

مخاطبان
مورد استفاده افرادي كه تمايل به استفاده از هوش محاسباتي در مدلسازي يا كنترل سيستمها دارند. دانشجويان وفارغ التحصيلان رشته هاي مهندسي مكانيك ، برق و كنترل

مدت
40  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

·         آشنایی با شبکه های عصبی مصنوعی

·         آشنایی با مدل نرون

·         معماری شبکه های عصبی مصنوعی

·         شبکه های پرسپترون

·         فیلترهای خطی

·         شبکه های پس انتشار

·         الگوریتمهای مختلف پس انتشار

·         شبکه های شعاع مبنا

·         شبکه های رقابتی

·         شبکه های بازگشتی