.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

 آموزش برنامه نويسي از مباني تا پيشرفته به زبان C++ در محيط كنسولشرایط شرکت کنندگان
توانايي تحليل مسائل و طراحي الگوريتم و توانايي كار با ويندوز

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
دانش پذيران در پايان اين دوره توانايي برنامه نويسي شي گرا به زبان C++ در محيط كنسول را دارا مي باشند و براي دوره Application نويسي آماده مي شوند

مخاطبان
- افرادي كه به زبان C++ علاقه مند هستند. - دانشجويان رشته مهندسي كامپيوتر كه نيازمند تسلط به اين زبان مي باشند. - فارغ التحصيلان ديگر رشته هاي مهندسي براي برنامه نويسي علمي

مدت
60  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

 C++ Overview
 Functions and Variables
 Classes in C++
 Operator Overloading
 Initialization and Assignment
 Storage Management
 Inheritance
 Polymorphism
 Input and Output in C++ Programs
 Exceptions
 Templates